Faiz Hesaplama Nasıl Yapılır, Formülü Nedir?

Özellikle bankaların kullanmakta olduğu faiz kavramı, finansal matematiğin temelini oluşturmaktadır. Faiz, işletme amaçlı verilmekte olan paranın karşılığı için alınmakta olan getiri olarak tanımlanmaktadır. Ekonomi sisteminin kapitalizme dayalı olmasının ardından değer değişikliğe uğramış ve bunun sonucunda paranın fiyatı, kiralanmış olan kira karşılığı anlamına gelmiştir.

Faiz Hesaplama İçin Kullanılan Yöntemler

Faiz hesaplama, iki farklı yöntem ile hesaplanmakta ve işleme sunulmaktadır. Bu yöntemlere basit faiz hesaplama ve bileşik faiz hesaplama olarak adlandırılmaktadır.

Basit Faiz ve Bileşik Faiz Formülleri

Basit faiz, yalnızca bir dönem için esas alınan anaparanın üzerinden belirlenmiş olan oran ile hesaplanması şeklinde olmaktadır. Basit faiz hesabı için kullanılmakta olan formül Getiri=Anapara X (Faiz Oranı / 100) X Vade şeklindedir. Örnek vermek gerekirse 1000 Türk Lirası, 1 yıllık vade ile %10 faiz ile mevduat yapılırsa büyüme 100 Türk Lirası şeklinde olacaktır. Ve anapara ile beraber toplam 1.100 Türk Liralık sermaye elde edilecektir.

Kredi faiz oranları için kullanılan diğer bir yöntem olan bileşik faiz ise, çoğalmanın sıklığına göre değişmektedir. Vade sonuna kadar olan süreçte her dönemin bitiminde anaparaya eklenen ve tekrardan yatırılması halinde her devrede değişmekte olan sermayenin üzerinden faiz hesabı yapılmaktadır. Bileşik faiz hesaplamada kullanılmakta olan formülü Vade Sonu Toplam Sermaye = Anapara X (1 + Faiz Oranı) ile Dönem Sayısının karesi alınarak yapılmaktadır.

Formül içerisinde dikkat edilmesi gereken en önemli nokta faiz oranının artış sıklığı ile birbirine uyumlu bir durumda olması olacaktır.  Bunu örneklendirmek gerekirse de 2 sene vade ile 1000 Türk Lirasının, 1 yıllık kâr ödemeli olması ve % 10 oranında faiz ile mevduat yapıldığı takdirde 1 senenin sonuna gelindiği zaman 100 Türk Lirası elde edilmekte ve anaparanın toplamıyla sermaye 1.100 Türk Lirası şeklinde olacaktır. Ardından toplam 1.100 Türk Liralık sermaye ile 2. sene tekrar yatırılmış olduğu zaman 110 Türk Lirası getiri elde edilmiş olacaktır. Bunun sonucunda toplamda 1.210 Türk Liralık toplam sermaye elde edilmiş olacak ve kredi hesaplama formüller ile kolay bir hale gelmiş olacaktır.